Certifikat

Våra Certificat

Torstenson Timber Consulting AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Här nedan kan du se och ladda ner våra certifikat i pdf-format.

Klicka på certifikatloggan för att ladda ner.

PEFC Spårbarhetscertifikat certifikat dnv coc 001517 svensk torstenson_consulting4 DSC_0376 DSC_0374 totim_logo_neg TORSTENSON TIMBER CONSULTING
Box 385,

Besök oss på Horn St.Ågården 4 541 96 Väring